Na Tajchu je veselo,

               na Tajchu je fajn....

 

Občianske združenie TAJCH si pre ďalšie obdobie pôsobenia vytýčilo tri základné zámery:

1.     ROZVOJ CESTOVNÉHO

        RUCHU na TAJCHU

2.     VZDELÁVANIE

3.     ZÁBAVA, ŠPORT a akcie DEŤOM

4.      ZASAĎ  STROM MAKE A HOME

 

V prvých dvoch zámeroch chceme  spolupracovať so zastupiteľstvom mesta Nová Baňa, aby sa zvýšila bezpečnosť a poriadok v rekreačnej oblasti TAJCH a rozvíjali sa zdravé podmienky pre cestovný ruch. Chceme navrhnúť pár opatrení, ktoré by prispeli k väčšej istote a pohode pre všetkých, ktorí v tejto oblasti trávia svoj voľný čas. Pre tento zámer by sme Vás radi požiadali o podnety a nápady, ktoré by boli účinné a vzájomne prospešné všetkým. Napíšte nám  prostredníctvom kontaktného formulára.

V treťom zámere ZÁBAVA, ŠPORT a akcie DEŤOM Vás chceme už pred začiatkom sezóny informovať o plánovaných akciách tak, aby ste si pre svoj pobyt mohli vybrať tie, ktoré sú Vám blízke, zároveň sa vyhnúť tým, ktoré by narúšali Váš pokoj a oddych a v neposlednom rade na tie, ktoré môžete odporúčať svojim známym.  Počas nášho dlhoročného pôsobenia sa snažíme pripravovať akcie pre všetky vekové kategórie a rôznorodé žánre, aby bolo z čoho vyberať. Aktuálne informácie nájdete na tejto stránke. 

 

   AKTUÁLNE:

 

Ak nás chcete podporiť... vopred ďakujeme

Uvítame Vašu podporu v akejkoľvek forme.

Pokiaľ nás môžete podporiť aj finančne, zašlite prosím Váš príspevok na účet VUB:    3360917051/0200,

IBAN: SK65 0200 000000 3360917051

BIC: SUBASKBX
 

V prípade vzájomnej dlhodobej spolupráce /2% alebo príspevky pre podporu jednotlivých akcií a festivalov/ máme pre Vás zaujímavú ponuku pre reklamnú a inú činnosť, stačí nás kontaktovať telefonicky na 0918 771877 alebo mailom na: igormosko71@gmail.com

Pre príspevok 2% z daní sme registrovali OZ DC&K:

OZ DC&K

Tajch 278
968 01  Nová Baňa

IČO: 51242869

zapísaná v zozname občianskych združení ministerstva vnútra pod č.:VVS/1-900/90-52621

FIO BANKA

IBAN: SK21 8330 0000 0028 0178 0501

BIC: FIOZSKBAXXX

 

 a tlačivo nájdete tu: OZ DC-K vyhlasenie_ 2- dane 2020.doc (46080)

 

Korešpondenčná adresa: Igor Moško, Tajch 6918/40, 968 01  Nová Baňa

Zároveň chceme vyjadriť vďaku za podporu v tomto roku:

 

 

ĎAKUJEME za na účasť na akciách a veríme, že boli skvelým zážitkom

 
 
 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu